تعطیل شدن LinkedIn در چین

تعطیل شدن LinkedIn در چین

مایکروسافت لینکدین را در چین متوقف میکند.

مایکروسافت تقریباً هفت سال پس از راه اندازی ، LinkedIn را در چین خاموش میکند و برای نسخه جایگزین یک سایت جست و جوی کار ساده راه اندازی میکند.

LinkedIn تنها شبکه اجتماعی متعلق به ایالت متحده است که نسخه اصلی آن در چین درحال فعالیت است که ملزم به رعایت قوانین و مقررات دقیق نیز میباشد.
روز پنجشنبه لینکدین در یک پست وبلاگی گفت: "ما با یک محیط عملیاتی بسیار چالش برانگیزتر و ملزم به رعایت قوانین بیشتر نسبت به سطح جهانی در چین روبرو هستیم."
LinkedIn گفت که نسخه چینی سرویس خود را که به دلیل الزامات قانونی ارسال برخی از مطالب را محدود می کند ، با پورتال جدیدی به نام InJobs جایگزین می کند.
 
این سرویس جدید که اواخر امسال راه اندازی می شود ، قسمت اجتماعی یا قابلیت به اشتراک گذاری پست و مقاله را شامل نمی شود.
LinkedIn مستقر در کالیفرنیا ، که در سال 2016 توسط مایکروسافت خریداری شده است و در بین کارفرمایان ، کارکنان و افراد جویای کار بسیار محبوب است ، زیرا ویژگی های شبکه های اجتماعی آن باعث می شود که بتوانند ضمن ایجاد شبکه حرفه ای خود ، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.