آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری تخصصی است که فرآورده ی سالها تلاش و تجربه است.
  
در طی سال های اخیر ، با توسعه و رشد روز افزون و بسیار سریع تکنولوژی فناوری اطلاعات وارتباطات این صنعت در ابعاد وسیع و گسترده و در اشکال مختلفی به زندگی انسانها راه یافته است و امکانات مفید واساسی این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه این صنعت، پیدایش و گسترش سیستم شبکه های کامپیوتری است.
همانطور که خدمات شبکه پایه و اساس سازمانها را برای سیستم پردازش اطلاعات را تشکیل می دهند، در عین حال پیاده سازی آنها مستلزم زیر ساخت های مناسب و کارآمدی می باشد. خدمات شبکه ، شرکت مهندسی شبکه رسام دوراندیش در زمینه راه اندازی انواع مختلف شبکه های کامپیوتری در ابعاد کوچک و بزرگ ، کلیه مراحل پروژه شامل : امکان سنجی و ارائه طرح تا اجرا و نظارت بر اجرای بخش های مختلف شبکه را شامل می شود و بهینه سازی پروژه های شبکه درحال اجرا یا اجرا شده را نیز در بر می گیرد.
دانش وسیع و تخصصی مهندسان شرکت شبکه رسام دوراندیش ، همه سازمانها، ارگانها و نهادها را حتی قبل از تصمیم گیری در مورد نیازشان یاری می دهد. ارائه مشاوره صادقانه و تخصصی خدمتی است که کارفرمایان را در تمامی مراحل هدایت می نماید.
در واقع نصب ، اجرا و راه اندازی ساختار شبکه یک سازمان توسط متخصصین و تیم پروژه شبکه عملیاتی می گردد و سپس پشتیبانی و نگهداشت و به مرور زمان و در برخی موارد توسعه ، نیاز مبرم و حیاتی سارمان می باشد تا در صورت بروز مشکل بلافاصله متخصصین راه حلی در نظر گرفته و مشکل را برطرف کنند.
متخصص شبکه و یا Help Desk باید به اطلاعات‌پایه شبکه مسلط باشد تا بتواند ساختار شبکه را راهبری کند. کارشناسان شبکه موظف هستند بانک‌های اطلاعاتی بروزی از ساختار شبکه موجود داشته باشند و آنهارا مستند کنند تادر مواقع نیاز با مراجعه به این مستندات براحتی مشخصات شبکه و سیستمها را پیدا کرده و جهت عیب یابی و حل مشکل از آن استفاده کنند.
 
هرخدمتی که ارائه شود و هرنیازی که تامین گردد یک محصول است که میتواند شامل: عقاید، مکانها، خوراک، پوشاک و اطلاعات باشد. یکی ازاساسی ترین نیازهای بشر دسترسی به اطلاعات است. تا اطلاعات وجود نداشته باشد، امکان تامین هیچ یک ازنیازهای بشری وجود ندارد. پس به گونه ای میتوان عنوان کرد که اطلاعات ، مادر تمام نیازهای بشری میباشد.
 
یادگیری و آموزش به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می سازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. شرکت شبکه رسام دوراندیش با افتخار اعلام میدارد که پس از تهیه اطلاعات ، نقشه ساختار شبکه ، مستندات و در نهایت تحویل آن به کارفرما باز هم مجموعه را تنها نمی گزارد و تا مرحله آموزش و یادگیری و انتقال تجربیات چندین ساله خود به نماینده کارفرما و مدیر واحد فناوری اطلاعات سازمان هنوزهمراه و یاری رسان شما خواهد بود.