معرفی شرکت

معرفی شرکت

با عملکرد و تجربیات شرکت شبکه رسام دوراندیش بیشتر آشنا شوید.

عنوان حجم دانلود
معرفی مختصر شرکت 2 مگابایت

دیر زمانیست که بر این کار مشغولیم و مفتخریم ؛ طی سالهای گذشته با سازمانها ، نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی ، موسسات مالی و اعتباری ، موسسات آموزشی ، مدارس و سایر مراکز آموزشی ، بیمارستان ها ، کلینیک ها و مراکز درمانی ، کارخانجات و شرکتها و فروشگاه های متعددی همکاری و کسب تجربه نموده ایم.