دوشنبه 30 خرداد 1401

مانیتورهای ViewFinity S8 دارای دقت رنگ بالا هستند و دارای پورت های زیادی نیز می باشند