سه شنبه 5 مرداد 1400

گزارش امنیت سایبری 2021 نشان می دهد که چگونه هکرها و مجرمان از بیماری همه گیر COVID-19 از سال 2020 برای هدف قرار دادن همه بخش های تجاری بهره برداری می کنند.