چهارشنبه 16 فروردین 1402

Samsung Display3.1 میلیارد دلار در تولید OLED برای مک بوک پرو جدید سرمایه گذاری می کند