دوشنبه 1 شهریور 1400

امروز اینتل رسما نام سری گرافیکی مجزا خود را تایید کرد...