چهارشنبه 25 خرداد 1401

Microsoft ، این غول فناوری در ماه مه اعلام کرد که از تاریخ 15 ژوئن 2022 این مرورگر را متوقف می کند و کاربران را تشویق کرد که از Microsoft Edgeبه جای Internet Explorer استفاده کنند.