دوشنبه 16 مرداد 1402

در طی یک ماه گذشته، Threads متا 82٪ از کاربران فعال را از دست می دهد