دوشنبه 1 اسفند 1401

با محدودیت جدید هوش مصنوعی بینگ، در هر مکالمه می‌توان فقط پنج سؤال کرد و حداکثر تعداد سؤالات در روز ۵۰ عدد است.