دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

گوگل علیرغم محبوبیت زیاد،باید مبلغ هنگفتی را به اپل بپردازد تا در صدر رقبا باقی بماند. در ادامه همه چیزهایی است که باید در مورد آن بدانید آمده است پس با ماه همراه باشید.

دوشنبه 23 آبان 1401

به گزارش The Information، اپل به دنبال بهبود جستجوی Spotlight است، اما هنوز سال ها تا راه اندازی یک موتور جستجو برای رقابت با گوگل فاصله دارد.